„Изкуство и култура за единство“  събира 4 организации от Европа и Африка, в проект за развитие на капацитета за работа с младите хора в решаването на широк кръг от проблеми, които срещат в живота си.
        Цели, които сме си поставили:
1. Развитие на лидерски умения и ключови умения в младите хора (умения за учене, социални умения и граждански компетенции, цифрови умения).
2. Осигуряване на практическа работа чрез организиране на информационни кампании и дейности, младежки инициативи с международно участие и местни действия.
3. Анализ и признаване на неформалното и независимо обучение за млади хора и младежки работници чрез насърчаване на ученето през целия живот и разпространение на добри практики.
4. Популяризиране на уеб базирана система за обмен на информация и образователни ресурси, които могат да бъдат използвани от партньорите в проекта и други заинтересовани страни.

     Дейности:

Тренинг курс за Младежки Лидери
Международен Младежки Обмен
Тренинг курс за Проектно Планиране
Местни Младежки Инициативи
Доброволчески дейности
Микрофонът е в ръцете на младите хора

 

5 младежки работници от Танзания, България и Уганда, направиха наблюдение на работно място с цел проучване на добри практики, модели за работа и идея за организационно развитие (юни 2017 в България, октомври 2017 в Италия)

2 тренинг курса за младежки работници и лидери:  

TК „Как се планират, подготвят и организират международни инициативи“ ( юни 2017 в България) 

и реална практика: Младежки обмен с участие на 28 младежи и 4 лидери от Уганда, България, Танзания и Италия (Септември 2017 в Танзания)

TК „Проектно планиране и реализиране на инициативи и събития с местните хора“  (Януари 2018 в Уганда)

и реална практика: Реализиране на събития и малки проекти в Уганда, Танзания и Италия (февруари – май 2018). 

 

       В рамките на проекта 10 доброволци от Уганда, Танзания и България развиват умения да работят като журналисти и редактори. Микрофонът е в техните ръцете с идеята да чуем техния глас: какво ги вълнува, какви са техните проблеми и какви решения намират.  Опитът, натрупан в рамките на проекта, техните мнения и идеи се събират в РАДИО-ПОДКАСТОВЕ, които са на разположение он-лайн или да изтеглите и слушате в удобно за вас време.

 

       Нашата работа ще продължи. Как нашите доброволци и младежки лидери ще трансферират знанията и опита, придобити в рамките на проекта? Как нашите организации ще продължат да се развиват и порастват? Как да бъдем по-толерантни, подкрепящи се … обединени? Са все въпроси на които ще продължим да търсим отговорите. Готови сме да споделим опита си и с други колеги и организации. Продължаваме да работим и да се развиваме. Следвайте ни в Youtube канала ни, новинарската ни рубрика или в социалните мрежи. 

 

        Проектът се подкрепя от Европейската програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2: Развитие на капацитет в областта на младежта