Фондация „Опън Спейс“ започва работа по нов проект за създаване на лесно достъпни образователни инструменти, подходящи както за културно образование, така и за езикова подготовка.


Изправени пред реалността да живеем и работим в мултикултурна среда, ние имаме нужда да знаем повече за ценностите на всяка една нация, да я опознаем по-добре, за да можем да избегнем недоразумения и проблеми в общуването. От друга страна мигрантите в Европа и тези от Африка, живеещи в Египет, са вече сериозен брой и предизвикателствата пред тях са освен, че трябва да научат език, с който да могат да комуникират с околните, но и да разбират правилата на съответната култура. Идеята на проектът ни е да създадем лесни за употреба обучителни инструменти. Кратки и преведени на няколко езика, за да са в помощ на възможно повече потребители. Добавената стойност на тези инструменти е, че ще са носители на ценности и модели за добро поведение, грижа и взаимопомощ. Ще идват от фолклора и ще ни помагат да намираме верния път в трудни ситуации на избори и множество предизвикателства, пред които сме изправени днес.

Митове и легенди от различни точки на света ще се подбират и адаптират, за да са в полза за езиково и културно обучение. В радио-студиото в София ще бъдат записвани след това аудио-файлове, които по-късно ще се качат в електронна платформа със свободен достъп. Предвижда се направата и на апликация за телефон, като инструмента се очаква да е он-лайн февруари-март 2019 г.

Проектът се финансира по Европейската програма “Еразъм+”, в партньорство с организации от Латвия, Италия и Египет.